Sau 5 ngày đấu giá trực tuyến series biển số SYG, bộ phận vận tải đường bộ Malaysia (JPJ) đã thu được 3,4 triệu MYR (hơn 18 tỷ đồng), tăng 100.254 MYR (khoảng 545 triệu đồng) so với năm ngoái.

Đã có tổng cộng 7.424 người tham gia đấu giá JPJeBid. Như dự đoán, giải thưởng chính của SYG 1 chính là con số đắt nhất, được trả giá tới 115.000 MYR (khoảng hơn 626 triệu đồng). Người này cũng đã chiến thắng trong việc đấu giá SYG 8 với số tiền 52.000 MYR (khoảng 283 triệu đồng), là con số đắt thứ 3 trong lần đấu giá này.

Series biển số SYG được đấu giá hơn 18 tỷ đồng

Những con số khác thu hút mức đấu giá cao là SYG 9 (70.096 MYR - khoảng 381 triệu đồng), SYG 10 (50.000 MYR - khoảng 272 triệu đồng) và SYG 2 (45.000 MYR - khoảng 245 triệu đồng). Con số thu hút nhiều người đấu giá nhất là SYG 8055 với 25 người, và cuối cùng được bán với giá 19.000 MYR (khoảng 103 triệu đồng).

Theo chia sẻ của JPJ, tất cả những nhà thầu chiến thắng có 12 tháng để đăng ký biển số trên với một chiếc xe. Phần còn lại của các số Sabah SYG chưa được đấu giá (6.826 số) sẽ được mở bán công khai. Mức giá dao động từ 20.000 MYR cho những “con số vàng” tới 300 MYR cho các con số khác.

Theo VOV