Bảng giá xe Kia mới nhất tháng 5/2020: Sorento nhận ưu đãi từ 10 tới 40 triệu đồng
Cập nhật thông tin giá các mẫu xe Kia tháng 5/2020 nhanh và chính xác nhất.

Giá xe KIA Morning tháng 5/2020 không có nhiều thay đổi khi toàn bộ phiên bản với 4 biến thể mới, bao gồm: Morning Deluxe giá 355 triệu, Morning Luxury giá 393 triệu, Morning Standard AT giá 329 triệu và Morning Standard MT giá 299 triệu đồng.

Giá xe KIA Sorento tháng 5/2020 đang giữ ở mức tương ứng là: 949 triệu đồng, 799 triệu đồng, 919 triệu đồng cho KIA DATH, GAT và GATH.

Mức ưu đãi cho Sorento hiện vẫn đang được duy trì từ 10 - 40 triệu đồng trong tháng 5/2020.

Nhà phân phối mới thay đổi giá xe KIA Sedona 2020, theo đó Kia Sedona 2020 hiện bán ra 03 bản (thay vì 4 bản như trước). Đầu tiên là KIA Sedona Luxury giá 1.099 tỷ đồng, giảm 30 triệu đồng. Tiếp theo là KIA Sedona Platinum D giá 1.209 tỷ đồng và KIA Sedona Platinum G giá 1.429 tỷ đồng.

Dưới đây là bảng giá chi tiết trong tháng 5/2020:


Bảng giá xe Kia mới nhất tháng 5/2020: Sorento nhận ưu đãi từ 10 tới 40 triệu đồng
Bảng giá xe Kia mới nhất tháng 5/2020: Sorento nhận ưu đãi từ 10 tới 40 triệu đồng