Đánh giá Piaggio Medley 2020 - đối thủ của Honda SH giá từ 75 triệu